Menu

Thư ngỏ

Các bạn thân mến,

Chúng ta đang sống và làm việc trong giai đoạn Đất nước đổi mới và phát triển nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, trên tất cả các lĩnh vực nhu cầu đòi hỏi nguồn lực lao động chất lượng cao, đông đảo và hùng mạnh là hết sức lớn lao và cấp thiết.

Trường đại học chính là nơi đào tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực trình độ cao cho đất nước. Như thế, bên cạnh nền tảng cơ sở vật chất, tài chính, phương thức quản lý và quản trị, các trường đại học cần phải thực sự tập trung phát triển đội ngũ nhân sự của mình với yêu cầu: nhân sự phải có năng lực, trình độ chuyên môn cao, có trách nhiệm và sự tâm huyết nghề nghiệp vì một triết lý đơn giản: chỉ khi có thầy tốt mới có trò tốt!

Câu hỏi được đặt ra: làm thế nào để có thể có một đội ngũ nhân sự tốt?

Với mục đích phát triển Trường đại học Thành Tây (TTU) trở thành một môi trường đại học theo các chuẩn mực quốc tế, Tập đoàn Phenikaa quyết định thành lập Viện nghiên cứu tiên tiến Thành Tây (TIAS) với mục đích tạo dựng một môi trường học tập và làm việc mở, khác biệt về mặt tổ chức và điều kiện làm việc so với các mô hình đang có, làm hạt nhân cho sự phát triển TTU. Cụ thể, tại TIAS chúng tôi sẽ: 1) đảm bảo một chế độ đãi ngộ xứng đáng và ổn định cho các nhà khoa học, có chính sách hỗ trợ và phúc lợi cho gia đình họ, 2) xây dựng các điều kiện làm việc tốt nhất cho các nhà khoa học thông qua việc chú trọng chi tiết tới không gian làm việc, cơ chế làm việc, công cụ làm việc và các chương trình tài chính hỗ trợ công việc chuyên môn, các mối quan hệ hợp tác quốc tế và giao lưu trao đổi học thuật. Bên cạnh các nguồn lực từ nhà nước và xã hội, một “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” với số vốn 500 tỉ đã được Phenikaa thành lập trong khuôn khổ Trường đại học Thành Tây với mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện kịp thời cho công việc chuyên môn của các nhà khoa học. Đối với sinh viên, chúng tôi sẽ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo sau đại học liên kết với các trường đại học quốc tế có uy tín, có chính sách miễn học phí và chính sách học bổng phù hợp cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh thông qua các chương trình tài chính và các hợp đồng nghiên cứu khoa học. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng các cơ chế mời gọi các nhà khoa học và sinh viên quốc tế tới làm việc ngắn hạn và dài hạn nhằm mục đích giao lưu chia sẻ văn hoá và học thuật, tạo dựng các mối quan hệ và hợp tác dài lâu.

Với việc thiết lập và thực thi tất cả các cơ chế và điều kiện như trên, chúng tôi muốn xây dựng TIAS thành một môi trường làm khoa học chuyên nghiệp, nơi có thể đón tiếp tất cả các nhà khoa học trong và ngoài nước, các sinh viên trẻ tài năng để: được sống cùng nhau, được phát huy đúng khả năng và chuyên môn của mình; tất cả hướng tới mục đích đóng góp tích cực cho sự phát triển của đơn vị, cho cộng đồng khoa học và cho xã hội qua việc để lại các dấu ấn cá nhân.

Hẹn gặp các bạn tại TIAS!

Đỗ Vân-Nam, PhD., Viện trưởng.