Thành lập PRATI và TIAS: Bước phát triển mới của Phenikaa – TIAS – Viện Nghiên Cứu Tiên Tiến Thành Tây
Menu
previous arrow
next arrow
Các thành viên hai viện PRATI và TIAS trong lễ ra mắt
Slider

Thành lập PRATI và TIAS: Bước phát triển mới của Phenikaa

Hai Viện nghiên cứu là PRATI cùng TIAS dưới sự bảo trợ PHENIKAA được thành lập và ra mắt vào ngày 9/8/2018. Hai viện nghiên cứu PRATI & TIAS sẽ tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu nền tảng, cấp thiết và có tính ứng dụng thực tiễn cao, bao gồm: Các lĩnh vực khoa học cơ bản, ứng dụng; Công nghệ vật liệu (polymer, nano, gốm); Công nghệ in 3D; Tự động hóa, cơ điện tử; Điện tử, điện tử hữu cơ; Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ thông tin; y, sinh, dược học; Nông nghiệp.