Menu

Nhóm nghiên cứu về Vật lý các hệ điện tử tương quan mạnh đã có công bố trên tạp chí Physical Review B

Nhóm nghiên cứu về Vật lý các hệ điện tử tương quan mạnh của Viện TIAS trong hơn một tháng từ sau ngày ra mắt đã có một khởi đầu thành công với hai công bố trên tạp chí Physical Review B (PRB), một tạp chí được Nature Index. Đây là kết quả rất đáng khích lệ đối với hai viện nghiên cứu TIAS/PRATI  và trường Đại học Thành Tây (Phenikaa) cũng như đối với riêng cá nhân các nhà khoa học đứng tên công trình. Thành công này cũng cần kể đến những sự hợp tác tích cực giữa các đơn vị Viện Peter Grunberg, Viện AIST và TIAS/PRATI-TTU.

Dưới đây là tên các công trình đã được đăng và chấp nhận đăng: