Menu

Nhóm nghiên cứu về Vật liệu Y-Sinh

I. THÀNH VIÊN

II. ĐỐI TÁC

III. GIỚI THIỆU

Chúng tôi là một nhóm nghiên cứu gồm các thành viên trẻ. Nhóm nghiên cứu chúng tôi quan tâm tới các vật liệu y sinh ứng dụng trong công nghệ chấn thương chỉnh hình và chế tạo xương nhân tạo. Cụ thể, nhóm nghiên cứu chúng tôi đang thực hiện những chủ đề sau:

  • Kiểm soát tốc độ phân hủy sinh học và tốc độ thoát khí hydro trong quá trình phân hủy sinh học của vật liệu Mg dưới các lớp phủ khác nhau bao gồm Hydroxyapatite và polymer;
  • Cải thiện tính tương thích sinh học của vật liệu Mg bằng các phương pháp phủ bề mặt;
  • Nâng cao khả năng bảo toàn cơ tính của vật liệu Mg bằng các phương pháp thay đổi tổ chức tế vi của vật liệu;
  • Tương tác giữa các hạt nano và tế bào;
  • Cải thiện khả năng tương tác sinh học cho vật liệu Titan ứng dụng vào chế tạo xương nhân tạo;
  • Kiểm tra độ hấp thụ protein, khả năng tương thích sinh học của vật liệu Titan phủ HAp.

IV. TUYỂN DỤNG

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên cho các vị trí nghiên cứu viên, nghiên cứu sau tiến sĩ, và nghiên cứu sinh để nghiên cứu về các chủ đề vật liệu y sinh ứng dụng trong công nghệ chấn thương chỉnh hình, xương nhân tạo, kỹ thuật mô xương, và hệ dẫn thuốc.