Menu

Liên hệ

  • Đơn vị: Viện Nghiên Cứu Tiên Tiến Thành Tây (TIAS).
  • Address: 167 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
  • Email: office@tias.edu.vn.
  • Điện thoại/Fax:
  • Hot-line:
  • Viện trưởng: PGS. Đỗ Văn Nam.
  • Email của Viện trưởng: nam.dovan@phenikaa-uni.edu.vn.
  • Gửi thông tin đến chúng tôi: