Menu

Lịch công tác

Thời gian từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018

Thứ Nội dung
2 (17/9/2018)
 • TS. Phạm Thị Lan Hương làm việc tại AIST, HUST.
 • TS. Đặng Thế Hùng việc cá nhân (Buổi sáng).
3 (18/9/2018)
 • TS. Đặng Thế Hùng làm việc tại AIST, HUST.
 • TS. Nghiêm Thị Minh Hòa đi dự hội nghị khoa học quốc tế tại Đức.
4 (19/9/2018)
 • Thành viên hai viện PRATI và TIAS tham dự lễ khai giảng năm học mới tại ĐH Thành Tây.
 • TS. Nghiêm Thị Minh Hòa đi dự hội nghị khoa học quốc tế tại Đức.
5 (20/9/2018)
 • TS. Nghiêm Thị Minh Hòa đi dự hội nghị khoa học quốc tế tại Đức.
6 (21/9/2018)
 • TS. Đặng Thế Hùng làm việc tại AIST, HUST.
 • TS. Phạm Thị Lan Hương làm việc tại AIST, HUST.
 • TS. Nghiêm Thị Minh Hòa đi dự hội nghị khoa học quốc tế tại Đức.
7 (22/9/2018)
CN (23/9/2018)

Ghi chú:

 • Từ 26/11 đến 28/11/2018: Asian Computational Material Design Workshop (ACMD 2018) in TIAS.