Menu

Lịch công tác

Thời gian từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

Thứ Nội dung
2 (12/11/2018)
3 (13/11/2018)
4 (14/11/2018)
5 (15/11/2018)
  • Thành viên cả Viện đi khám sức khỏe (Buổi chiều).
6 (16/11/2018)
  • TS. Đặng Thế Hùng làm việc tại AIST, HUST.
7 (17/11/2018)
CN (18/11/2018)

Ghi chú:

  • Từ 26/11 đến 28/11/2018: Asian Computational Material Design Workshop (ACMD 2018) in TIAS.