Menu

Lễ ký kết hợp tác giữa hai Viện PRATI & TIAS với các đối tác trong nước và quốc tế

Sau khi ra mắt hai Viện là PRATI và TIAS thuộc tập đoàn PHENIKAA, đã đồng thời diễn ra các ký kết hợp tác giữa hai viện này với các đối tác trong nước và quốc tế.

Ký kết giữa Trường Đại học Thành Tây và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Ký kết hợp tác giữa Viện PRATI và tập đoàn EFFUCELL.

Lễ ký kết tài trợ kinh phí trao giải thưởng Tạ Quang Bửu.

Lễ ký kết tài trợ nghiên cứu giữa tập đoàn Phenikaa và PGS. Phan Mạnh Hưởng.

Các đại diện quan khách và toàn thể khách mời nâng ly chúc mừng buổi lễ ra mắt hai viện PRATI & TIAS cùng các ký kết hợp tác.