Menu
Seminar

Seminar về chủ đề: “Cosmic Nanoparticles: Bridging Computational and Experimental Research with Astronomical Observations”

Trân trọng kính mời các nhà Khoa học, các bạn học viên và các cá nhân quan tâm tới tham dự buổi seminar của Viện Nghiên cứu Tiên tiến Phenikaa. Người trình bày: Prof. Hoàng Chí Thiêm, Korea University of Science and Technology, South Korea. Chủ đề:  “Cosmic Nanoparticles: Bridging Computational and Experimental Research with… Đọc thêm

Seminar về chủ đề: “Atomistic Modelings in Material Sciences: The frontiers and the challenges”

Trân trọng kính mời các nhà Khoa học, các bạn học viên và các cá nhân quan tâm tới tham dự buổi seminar của Viện Nghiên cứu Tiên tiến Thành Tây. Người trình bày: TS. Nguyễn Ngọc Lĩnh, University of Chicago, IL, USA. Chủ đề:  “Atomistic Modelings in Material Sciences: The frontiers and the challenges”… Đọc thêm

Seminar về chủ đề: “Representation of multi-element materials with emphasis on orbital interactions”

Trân trọng kính mời các nhà Khoa học, các bạn học viên và các cá nhân quan tâm tới tham dự buổi seminar của Viện Nghiên cứu Tiên tiến Thành Tây (TIAS). Người trình bày: TS. Phạm Tiến Lâm, Japan Advanced Institute of Science and Technology, Nomi, Ishikawa 923-1292, Japan. Chủ đề:  “Representation of multi-element materials… Đọc thêm