Menu
Seminar

Seminar về chủ đề: Biodegradation behavior of Mg matrix in situ composites as biodegradable materials

Trân trọng kính mời các nhà Khoa học, các bạn học viên và các cá nhân quan tâm tới tham dự buổi seminar của Viện Nghiên cứu Tiên tiến Thành Tây. Người trình bày: TS. Cao Quang Nguyện, Viện Nghiên cứu Tiên tiến Thành Tây. Chủ đề:  “Biodegradation behavior of Mg matrix in situ composites as biodegradable… Đọc thêm