Menu

Buổi họp đầu tiên của hội đồng tư vấn quốc tế của hai viện PRATI và TIAS

Chiều ngày 9/8/2018, tại khách sạn JW Marriott Hà Nội, các thành viên của hội đồng tư vấn quốc tế của 2 viện:

  • Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa (PRATI ) và
  • Viện Nghiên cứu Tiên tiến Thành Tây (TIAS) ;

đã họp buổi đầu tiên để thảo luận về các kế hoạch hoạt động và triển khai công việc tại hai viện.

Tại buổi họp, các thành viên đã nghe các báo cáo về kế hoạch hoạt động nghiên cứu và các công việc cần thực hiện trong thời gian tới của 2 viện. Sau đó các thành viên tiến hành thảo luận và đóng góp các ý kiến xây dựng. Buổi họp đã thành công tốt đẹp khi nhận nhiều những góp ý xây dựng tốt đẹp từ các thành viên tham dự.

Các thành viên hội đồng tư vấn quốc tế của hai viện PRATI và TIAS tham dự buổi họp.